Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Refine your search

Your search returned 649 results.

Sort
Results
Multiple Indicator Cluster Survey : 2010 : Summary Report.

by Child development;Health Protection - Children;Mongolia;Economics | Government of Mongolia;UNICEF.

Language: English Publication details: Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. ; 2011Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Ойрын фонд (3) Call number: бэлэг солилцоо, ...

English - Mongolian : Jurisprudence Dictionary

by Narangerel S | Dictionaries ;English;Jurisprudence;Law | Narangerel S.

Language: English Publication details: -УБ.: ; Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. ; 0Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Ойрын фонд (1) Call number: 4906, Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (1) Call number: 4907.

Mongolia Human Development Report 2007

by Human resources;Economics.

Language: English Publication details: -УБ.: ; Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. ; 0Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (5) Call number: 4993, ...

Mongolia Human Development Report 2007 Employment and Poverty in Mongolia Executive Summary

by Human resources;Economics.

Language: English Publication details: -УБ.: ; Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. ; 0Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (3) Call number: 5020, ...

An Anthology of Mongolian Literature (Монголын уран зохиолын дээж)

by Literature;Уран зохиол.

Language: English Publication details: -УБ.: ; Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. ; 0Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (4) Call number: 5044, ...

An Anthology of Mongolian Literature Монголын уран зохиолын дээж

by Literature;Уран зохиол.

Language: English Publication details: -УБ.: ; Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. ; 0Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Ойрын фонд (1) Call number: 5048.

Монгол улсын тусгай хамгаалалттай газар нутаг

by Тусгай хамгаалалттай газар нутаг;Байгалийн шинжлэл.

Language: Монгол Publication details: УБ ; Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. ; 2000Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (1) Call number: бэлэг солилцоо.

Өмнөговь аймгийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны суурь судалгаа 2008. CD-тэй

by Өмнөговь;Эдийн засаг.

Language: Монгол Publication details: УБ ; Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. ; 2009Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Ойрын фонд (1) Call number: бэлэг солилцоо.

Өмнөговь аймгийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны суурь судалгаа 2008 Хураангуй

by Өмнөговь;Эдийн засаг.

Language: Монгол Publication details: УБ ; Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. ; 2009Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Ойрын фонд (1) Call number: бэлэг солилцоо.

Өмнөговь аймгийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны суурь судалгаа 2008 Атлас

by Өмнөговь;Эдийн засаг.

Language: Монгол Publication details: УБ ; Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. ; 2009Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (1) Call number: бэлэг солилцоо.

Монгол Улсын төр, цэргийн зүтгэлтэн дэслэгч генерал Шагалын Жадамбаа Боть 1

by Ш. Жадамбаа | Дэслэгч генерал Шагалын Жадамбаа;Батлан хамгаалалах;Цэргийн шинжлэх ухаан.

Language: Монгол Publication details: УБ ; Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. ; 2009Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (2) Call number: бэлэг солилцоо, ...

Төр, цэргийн зүтгэлтэн дэслэгч генерал Шагалын Жадамбаагийн тухай дурсанмжуудын эмхтгэл Боть 2

by Ш. Жадамбаа | Дэслэгч генерал Шагалын Жадамбаа;Батлан хамгаалалах;Цэргийн шинжлэх ухаан.

Language: Монгол Publication details: УБ ; Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. ; 2009Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (2) Call number: бэлэг солилцоо, ...

Шагалын Жадамбаагийн өгүүлэл, илтгэлийн эмхтгэл Боть 3

by Ш. Жадамбаа | Дэслэгч генерал Шагалын Жадамбаа;Батлан хамгаалалах;Цэргийн шинжлэх ухаан.

Language: Монгол Publication details: УБ ; Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. ; 2009Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (2) Call number: бэлэг солилцоо, ...

Тактикийн хээрийн сургуулийг бэлтгэж явуулах арга зүйн зарим асуудал Боть 4

by Жадамбаа Ш Товд Б | Дэслэгч генерал Шагалын Жадамбаа;Батлан хамгаалалах;Цэргийн шинжлэх ухаан | Товд Б.

Language: Монгол Publication details: УБ ; Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. ; 2009Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (2) Call number: бэлэг солилцоо, ...

Монголын байгаль орчны хууль тогтоомжуудын үнэлгээ: УИХ-ын 2007 оны намрын чуулган

by Байгаль- Орчин;Төр эрх хууль цааз.

Language: Монгол Publication details: УБ ; Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. ; 0Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (1) Call number: бэлэг солилцоо.

Монгол банк Жилийн тайлан 2005

by Монгол банк;Эдийн засаг.

Language: Монгол Publication details: УБ ; Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. ; 2005Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Ойрын фонд (1) Call number: бэлэг солилцоо.

Монгол банк Жилийн тайлан 2002

by Монгол банк;Эдийн засаг.

Language: Монгол Publication details: УБ ; Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. ; 2002Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Ойрын фонд (1) Call number: бэлэг солилцоо.

Санхүүгийн тайлагнал, удирдлагын бүртгэлийн онолын зарим асуудал

by Гунгаанямбуу Ц | Санхүү;Эдийн засаг.

Language: Монгол Publication details: УБ ; Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. ; 2006Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (1) Call number: бэлэг солилцоо.

Бодлогын судалгаа шинжилгээ: Судалгаа, мэдээлэл, лавлагаа. Боть.2.

by Судалгаа;Төр эрх хууль цааз.

Language: Монгол Publication details: УБ ; Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. ; 2009Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (8) Call number: бэлэг солилцоо, .., Парламентын номын сан - Ойрын фонд (2) Call number: бэлэг солилцоо, ...

Спортын эрх зүйн зарим асуудал

by Бат-Эрдэнэ Б | Биеийн тамир - спорт;бусад.

Language: Монгол Publication details: УБ ; Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. ; 2003Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (1) Call number: бэлэг солилцоо.

Pages
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha