Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Your search returned 174 results.

Sort
Results
Монгол дахь ядуурлын асуудалтай холбогдох ном зүй

by Нээлттэй Нийгэм Форум.

Language: Монгол Publication details: -УБ.: ; BCI компан ; 2004Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (1) Call number: 18201.

Нийгмийн салбарын хувьчлал : Эрүүл мэндийн салбарын өөрчлөлт, шинэчлэлт, хувьчлал

by Нээлттэй Нийгэм Форум.

Language: Монгол Publication details: #NAME? ; 2004Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (1) Call number: 18249.

Нийгмийн салбарын хувьчлал : Соёл урлагийн салбарын өөрчлөлт, шинэчлэлт, хувьчлал

by Нээлттэй Нийгэм Форум.

Language: Монгол Publication details: #NAME? ; 2004Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (1) Call number: 18250.

Иргэний нийгмийн байгууллагад холбогдох хууль тогтоомж

by Нээлттэй Нийгэм Форум.

Language: Монгол Publication details: #NAME? ; 2004Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (2) Call number: 18303, .., Парламентын номын сан - Ойрын фонд (1) Call number: 18304.

Иргэн ба татвар Иргэдэд зориулсан хөтөч

by Нээлттэй Нийгэм Форум.

Language: Монгол Publication details: #NAME? ; 2004Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Ойрын фонд (1) Call number: 18306, Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (2) Call number: 18307, ...

Хууль хэрхэн бүтдэг вэ? Иргэдэд зориулсан хөтөч

by Нээлттэй Нийгэм Форум.

Language: Монгол Publication details: #NAME? ; 2004Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (2) Call number: 18309, .., Парламентын номын сан - Ойрын фонд (1) Call number: 18310.

Төрийн бус байгууллага ба татвар

by Нээлттэй Нийгэм Форум.

Language: Монгол Publication details: #NAME? ; 2004Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (2) Call number: 18312, .., Парламентын номын сан - Ойрын фонд (1) Call number: 18314.

Монгол дахь ядуурлын асуудалтай холбогдох ном зүй

by Нээлттэй Нийгэм Форум.

Language: Монгол Publication details: -УБ.: ; BCI компан ; 2004Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (1) Call number: 18628.

Хууль хэрхэн бүтдэг вэ

by Нээлттэй Нийгэм Форум.

Language: Монгол Publication details: #NAME? ; 2004Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (1) Call number: 18629.

Нээлттэй нийгэм форум 2004 оны жилийн тайлан

by Нээлттэй Нийгэм Форум.

Language: Монгол Publication details: -УБ.: ; Арт им Пресс ХГ. ; 2005Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (3) Call number: 18633, ...

Монгол Улсын албан бус секторын хамрах хүрээ

by Нээлттэй Нийгэм Форум.

Language: Монгол Publication details: #NAME? ; 2005Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (3) Call number: 18636, ...

Европын холбоонд элсэх үйл явцыг хянах нь: Европын холбоонд шинээр элсэн орсон Зүүн Европын гурван улсын авилгал ба авилгалтай тэмцэх бодлого

by Нээлттэй Нийгэм Форум.

Language: Монгол Publication details: -УБ.: ; Адмон ХГ. ; 2002Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Ойрын фонд (1) Call number: 18751.

Европын холбоонд элсэх үйл явцыг хянах нь:...

by Нээлттэй Нийгэм Форум.

Language: Монгол Publication details: -УБ.: ; Адмон ХГ. ; 2002Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (1) Call number: 18752.

Монгол дахь авилгалын асуудалд холбогдох ном зүй

by Нээлттэй Нийгэм Форум.

Language: Монгол Publication details: #NAME? ; 2005Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (1) Call number: 18827, Парламентын номын сан - Ойрын фонд (1) Call number: 18828.

Олборлох салбарын ил тод байдлын санаачилга Сурвалж бичиг

by Нээлттэй Нийгэм Форум.

Language: Монгол Publication details: #NAME? ; 2005Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (2) Call number: 18829, ...

Үндэсний ба нутгийн удирдлагын чиг үүргийн зохистой хуваарилалт

by Нээлттэй Нийгэм Форум.

Language: Монгол Publication details: -УБ.: ; Соёмбопринтинг ХХК ХГ. ; 2005Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (2) Call number: 18831, ...

Газрын тосны тухай бичихүй Эрчим хүч ба хөгжлийн асуудлаар сэтгүүлчдэд зориулсан гарын авлага Орчуулагч : Г. Батбаяр

by Нээлттэй Нийгэм Форум.

Language: Монгол Publication details: Улаанбаатар 2006Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (2) Call number: 19000, ...

Үндэсний ба нутгийн удирдлагын чиг үүргийн зохистой хуваарилалт : Бодлогын судлагааны цуврал

by Нээлттэй Нийгэм Форум.

Language: Монгол Publication details: -УБ.: ; Соёмбопринтинг ХХК ХГ. ; 2006Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (1) Call number: 19285.

Монголын нутгийн удирдлагын асуудалд холбогдох ном зүй

by Нээлттэй Нийгэм Форум.

Language: Монгол Publication details: -УБ.: ; Адмон ХГ. ; 2006Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (2) Call number: 19299, ...

Монгол Улсын Эдийн засгийн эрх чөлөөний индекс-2006

by Нээлттэй Нийгэм Форум.

Language: Монгол Publication details: -УБ.: ; Адмон ХГ. ; 2006Availability: Items available for loan: Парламентын номын сан - Үндсэн фонд (1) Call number: 19301, Парламентын номын сан - Ойрын фонд (1) Call number: 19302.

Pages
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha