Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Магна Харт /

Магна Харт / Орчуулсан : П.Амаржаргал ; Хянасан : Н.Лүндэндорж - Улаанбаатар Мөнхийн үсэг ХХК ХГ 2012 - 54 хуудастай 18 см

Магна Хартыг хамгийн эртний "эрх чөлөөний баримт бичиг" гэж дэлхий нийтээр хүлээн зөвшөөрч, "улс төрийн библи" гэж хүндэтгэдэг.


англи, монгол хэлээр

9996215964


улс төр
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha