Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Боловсролын эдийн засаг

Заяадэлгэр А

Боловсролын эдийн засаг - УБ.: Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. 2011 - 873 хуудастай

9996213052

Боловсролын эдийн засаг

74/1Мо/ З-336 / З-336
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha