Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Сонгуулийн тогтолцоонд ард түмэн, түүний Үндсэн хууль буруутай юу / Хянан тохиолдуулсан : Ж.Амарсанаа

Чимид, Бираагийн 1934-2013

Сонгуулийн тогтолцоонд ард түмэн, түүний Үндсэн хууль буруутай юу / Хянан тохиолдуулсан : Ж.Амарсанаа - Мөнхийн үсэг ХХК 2011 2011 - 184 хуудастай 25 см хүснэгт, товчилсон үгийн жагсаалт - Үндсэн хуульт ёсны төлөвшил цуврал Цуврал 4 .

9996257186


Сонгууль--Монгол
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha