Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Зохиогчийн үсэг дарааллын гурван тэмдэгт

Зохиогчийн үсэг дарааллын гурван тэмдэгт - УБ.: Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. 2000 - 266 хуудастай.

9992977027

Зохиогчийн үсэг дарааллын гурван тэмдэгт.

78.36/З 724 / З 724
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha