Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Барааны тоо, чанар шалгах аргачлалууд ¹ 1

Батжаргал Д

Барааны тоо, чанар шалгах аргачлалууд ¹ 1 - УБ.: Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. 2004 - 153 хуудастай.

Барааны тоо, чанар шалгах аргачлалууд ¹ 1

65.428/Б271 / Б271
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha