Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Бизнес ба маркетинг : Практик зөвлөмжүүд.

Бизнес ба маркетинг : Практик зөвлөмжүүд. - УБ.: Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. 2006 - 84 хуудастай.

Бизнес ба маркетинг : Практик зөвлөмжүүд.

65.290-2/Б 59 / Б 59
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha