Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Гадаадын уран зохиолыг м/х-ээр орч.нь

Гадаадын уран зохиолыг м/х-ээр орч.нь - УБ.: УХГ. 1963 - 132 хуудастай

Гадаадын уран зохиолыг монгол хэлээр орчуулсан нь 1956 - 1960

О1 / Г132
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha