Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Орчин үеийн англи-орос-монгол толь

Дамбадорж Л

Орчин үеийн англи-орос-монгол толь - УБ.: Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. 0 - 1385 хуудастай.

9992958375

Орчин үеийн англи-орос-монгол толь

81.2Англ/Д264 / Д264
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha