Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Татвар төлөгч иргэд болон аж ахуйн нэгж, байгууллагад тусламж.Татварын хуулийн эмхэтгэл.¹ 1.

Татвар төлөгч иргэд болон аж ахуйн нэгж, байгууллагад тусламж.Татварын хуулийн эмхэтгэл.¹ 1. - УБ.: Урлах эрдэм ХГ 2002 - 107 хуудастай.

Татвар төлөгч иргэд болон аж ахуйн нэгж, байгууллагад тусламж.Татварын хуулийн эмхэтгэл.¹ 1.

67.402 / Т289
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha