Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Европын түүх.XYI-XIX зуун. / Ред.З.Баасанжав, Д.Наранцэцэг

Европын түүх.XYI-XIX зуун. / Ред.З.Баасанжав, Д.Наранцэцэг - УБ.: Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. 2000 - 480 хуудастай.

Европын түүх.XYI-XIX зуун.

63.3(4Евр) / Е 201
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha