Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Монгол улсын сонгуулийн хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох нь. / Эмхтгэсэн: Ж.Ядамсүрэн

Монгол улсын сонгуулийн хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох нь. / Эмхтгэсэн: Ж.Ядамсүрэн - УБ.: Монгол Ньюс ХГ. 2002 - 212 хуудастай.

Монгол улсын сонгуулийн хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох нь.

67.99/1МО/05 / М 692
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha