Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Аудит.Сурах бичиг. / Ред.Ц.Жигдэн.

Агваан Н.

Аудит.Сурах бичиг. / Ред.Ц.Жигдэн. - УБ.: Урлах эрдэм ХГ 2001 - 518 хуудастай.

9992952989

Аудит.Сурах бичиг.

65.053 / А 214
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha