Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Монголчууд дэлхийн нийслэлийг байгуулсан нь.(Монголын эзэнт гүрний нийслэл Хархорум хотын түүхэнд эзлэх байр суурийн асуудал XIII зуун)

Хоролдамба Д.

Монголчууд дэлхийн нийслэлийг байгуулсан нь.(Монголын эзэнт гүрний нийслэл Хархорум хотын түүхэнд эзлэх байр суурийн асуудал XIII зуун) - УБ.: Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. 2002 - 384 хуудастай.

9992960426

Монголчууд дэлхийн нийслэлийг байгуулсан нь.: Монголын эзэнт гүрний нийслэл Хархорум хотын түүхэнд эзлэх байр суурийн асуудал XIII зуун.

63.3/1МО/ / Х 487
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha