Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Монгол, Герман улсуудын санхүүгийн хууль, хяналт сэдэвт семинарын материал

Монгол, Герман улсуудын санхүүгийн хууль, хяналт сэдэвт семинарын материал - УБ.: 1999 - 186 хуудастай.

Монгол, Герман улсуудын санхүүгийн хууль, хяналт сэдэвт семинарын материал

65.9 / М 692
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha