Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Олон улсын эрүүгийн эрх зүйн зарим асуудал / Шүүмж бичсэн: Б.Бат-Эрдэнэ

Мөнхтуяа Д.

Олон улсын эрүүгийн эрх зүйн зарим асуудал / Шүүмж бичсэн: Б.Бат-Эрдэнэ - #NAME? 2000 - 235 хуудастай.

Олон улсын эрүүгийн эрх зүйн зарим асуудал

67.412 / М 819
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha