Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

МУ-ын Санхүүгийн албаны түүх б,1

МУ-ын Санхүүгийн албаны түүх б,1 - #NAME? 2000 - 112 хуудастай.

Монгол улсын санхүүгийн албаны түүх / 1911-1921/

65,9/1Мо/261/М692 / М 692
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha