Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

МУ-ын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн судалгаа

МУ-ын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн судалгаа - УБ.: Уриа ХХК ХГ. 2000 - 109 хуудастай.

Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн судалгаа

60,59/М692 / М 692
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha