Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Банк сангхүүгийн нэр томёъоны тайлбар толь

Банк сангхүүгийн нэр томёъоны тайлбар толь - Улаанбаатар Интерпресс хэвлэлийн газар 1999 - 244 хуудастай - Боть I .


Эдийн засаг--Банк санхүү--Нэр томъёоны тайлбар--Тайлбар толь

65.9/1Мо/26-я2 / Б 26
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha