Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Монгол улсын санхүү - банкны эрх зүй

Дүгэржав Д.

Монгол улсын санхүү - банкны эрх зүй Редактор Б. Дэлгэрмаа, Ж. Хулан - Улаанбаатар Мөнхийн үсэг ХХК хэвлэлийн газар 1999 - 152 хуудастай


Төр эрхзүй--Монгол--Санхүү,банкны эрхзүй--Валютын эрхзүй--Валютын зохицуулалт

67.99/1Мо/2 / Д 744
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha