Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Төрийн бодлого ба төрийн боловсон хүчний менежмент

Төрийн бодлого ба төрийн боловсон хүчний менежмент - Улаанбаатар Соёмбо принтинг 1995 - 83 хуудастай - Дөрөвдүгээр дэвтэр .


Эдийн засаг --Төрийн бодлого --Төрийн боловсон хүчин--Хамтын хэлэлцээр

65.050 / Т 594
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha