Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Төрийн / нийтийн төсөв, санхүүгийн хяналт шалгалт: онол, практик, арга зүй, тогтолцоо, эрх зүйн орчин

Энхбат, Амаржаргалын.

Төрийн / нийтийн төсөв, санхүүгийн хяналт шалгалт: онол, практик, арга зүй, тогтолцоо, эрх зүйн орчин - Улаанбаатар хот 2020 - 368 хуудастай хураангуйлсан үгийн тайлбар, зураг, хүснэгтийн жагсаалттай 25 см

Ашигласан эх сурвалж (хуудас 369)

Төр буюу нийтийн албаны бүхий л удирдлага, мэргэжилтнүүд, энэ чиглэлийн эрдэмтэн судлаач, оюутнуудад төрийн санхүүгийн хяналт шалгалтын талаар онол, арга зүй, практик аргуудыг олгох ширээний ном болох бүтээл.

978999784018


төсөв
төрийн санхүүгийн хяналт
санхүүгийн аудит

Үндсэн хуулийн эдийн засаг
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha