Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Аймаг, нийслэлийн нутаг дэвсгэрт төр, сүм хийдийн харилцааг зохицуулах журмын эмхэтгэл /

Янжинсүрэн, С.

Аймаг, нийслэлийн нутаг дэвсгэрт төр, сүм хийдийн харилцааг зохицуулах журмын эмхэтгэл / Хянан тохиолдуулсан : Д.Юмчинхорлоо ; О.Бумдарь - Улаанбаатар Сэлэнгэ пресс 2023 - 422 хуудастай 24 см - Төр, сүм хийдийн харилцааны эрх зүйн зохицуулалт - 1 .

Төр, сүм хийдийн харилцааны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангахаар аймаг, нийслэл ажиллаж "журам" баталж мөрдүүлж байгаа бөгөөд 2022 оны байдлаар 18 аймаг, Нийслэл хот тус тусын журмыг баталж мөрдүүлж байна.

9789919906368

хандив


шашны эрх зүй
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha