Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Үндсэн хуульт ёс: дээж бичиг /

Үндсэн хуульт ёс: дээж бичиг / Эрхэлсэн : Ж.Амарсанаа ; Д.Баянбилэг : Хянан тохиолдуулсан : Р.Мухийт - Улаанбаатар хот 2023

Монгол улсын үндсэн хуулийн эрх зүйн мэдлэгт зориулсан баримт бичгийг түүвэрлэн нэгтгэсэн эмхэтгэл.

9789919906207


Үндсэн хууль --Монгол
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha