Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Гадаад орнуудын үндсэн хууль (дээж бичиг) /

Гадаад орнуудын үндсэн хууль (дээж бичиг) / Редакцын зөвлөл : Ж.Амарсанаа [бусад 4] - Улаанбаатар хот 2024 - 349 хуудастай 25 см

АНУ-ын үндсэн хууль (1787) -- Бүгд найрамдах индонези улсын үндсэн хууль (1945) -- Япон үндсэн хууль (1947) -- Бүгд найрамдах итали улсын үндсэн хууль (1948) -- ХБНГУ-ын үндсэн хууль (1949) -- Францын үндсэн хууль (1958) -- БНХАУ-ын үндсэн хууль (1982) -- БНСУ-ын үндсэн хууль (1988) -- ОХУ-ын үндсэн хууль (1993) -- Бүгд найрамдах Казакстан улсын үндсэн хууль (1995) -- Бүгд найрамдах Польш улсын үндсэн хууль (1997) -- Бүгд найрамдах Финланд улсын үндсэн хууль (2000)

Номонд сүүлийн 30 аад жилийн хугацаанд орос, анги, хятад, казак, польш, франц зэрэг хэлнээс орчуулагч, багш, магистр, судлаач, дипломатч зэрэг хүний орчуулсан Үндсэн хуулийг эмхлэн нэгтгэн багтаасан бөгөөд сургалтын зориулалтаар бэлтгэжээ.

9789919020521


Үндсэн хууль --Америкийн нэгдсэн улс
Үндсэн хууль --Индонез
Үндсэн хууль --Япон
Үндсэн хууль --Итали
Үндсэн хууль --Холбооны бүгд найрамдах герман улс
Үндсэн хууль--Франц
Үндсэн хууль --Хятад
Үндсэн хууль --Бүгд найрамдах Солонгос улс
Үндсэн хууль --Оросын Холбооны Улс
Үндсэн хууль --Казакстан
Үндсэн хууль --Польш
Үндсэн хууль --Финланд
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha