Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Гадаад орнуудын парламентын хуралдааны дэгийн эмхэтгэл : Герман, Франц, Солонго, Орос, Австрали, Канад, Финланд, Швейцарь, Македон, Япон /

Гадаад орнуудын парламентын хуралдааны дэгийн эмхэтгэл : Герман, Франц, Солонго, Орос, Австрали, Канад, Финланд, Швейцарь, Македон, Япон / Ерөнхий редактор: Л.Өлзийсайхан ; Редакцын баг : Д.Лүндээжанцан [бусад 7]; Орчуулж, эмхэтгэсэн : Г.Агар-Эрдэнэ [бусад 7] - Улаанбаатар хот тодорхойгүй - 765 хуудастай 25 см

Энэхүү номд орсон парламентын хуралдааны дэгийн орчуулгуудыг лавлагаа, мэдээлэл, судалгааны зорилгоор эмхэтгэсэн бөгөөд аливаа эрх зүйн үр дагавар үүсгэхгүй болно.

9789919994075


парламент --хуралдааны дэг--Герман
парламент --хуралдааны дэг--Франц
парламент --хуралдааны дэг--Солонгос
парламент --хуралдааны дэг--Орос
парламент --хуралдааны дэг--Австрали
парламент --хуралдааны дэг--Канад
парламент --хуралдааны дэг--Финланд
парламент --хуралдааны дэг--Швейцар
парламент --хуралдааны дэг--Македон
парламент --хуралдааны дэг--Япон
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha