Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Радио, телeвизийн асуудлууд : судалгааны өгүүлэл, илтгэлийн эмхэтгэл /

Батзориг, Товуугийн

Радио, телeвизийн асуудлууд : судалгааны өгүүлэл, илтгэлийн эмхэтгэл / Хянан тохиолдуулсан : М.Мөнхмандах - УИХТГ-ын хэвлэх, олшруулах цех 2023 - 154 хуудастай 20 см


хэвлэл мэдээлэл --радио телевиз --судалгааны
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha