Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Монгол улсын сонгуулийн тогтолцоо: онол, арга зүй, цааашдын төлөв /

Бямбадорж, Жамсрангийн

Монгол улсын сонгуулийн тогтолцоо: онол, арга зүй, цааашдын төлөв / Хянан тохиолдуулсан : Н.Жанцан - Улаанбаатар Адмон принт 2023 - 152 хуудастай 25 см

Ашигласан материал (хуудас 93т)

Монгол улсын сонгуулийн тогтолцооны үүсэл хөгжил -- Монгол улсын сонгуулийн тогтолцооны тухай үндсэн ойлголт, бүтэц -- Монгол улсын сонгуулийн тогтолцооны өнөөгийн байдал, боловсронгуй болгох шаардлага, арга зам

9789919006167

хандив


сонгууль --Монгол
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha