Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Номхон далайн баруун бүсийн эрүүл насжилтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Номхон далайн баруун бүсийн эрүүл насжилтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө - 2021 - 79 хуудастай 29 см

хандив


эрүүл мэнд--ахмад настан
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha