Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Эрүүл насжилтын арван жил 2021-2030: суурь нөхцөл байдлын тайлан

Эрүүл насжилтын арван жил 2021-2030: суурь нөхцөл байдлын тайлан - 2021 - 214 хуудастай 29 см

9789240017900


эрүүл мэнд--ахмад настан--судалгааны тайлан
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha