Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Завхан аймгийн орон нутгийн төсвийн шинжилгээ өнөөгийн нөхцөл байдал /

Завхан аймгийн орон нутгийн төсвийн шинжилгээ өнөөгийн нөхцөл байдал / Боловсруулсан : Г.Сувд ; Б.Мөнхбүрэн ; Хянан тохиолдуулсан : Ж.Хүрэлбаатар - Улаанбаатар 2022 - 113 хуудастай 29 см

"Монгол улсад тогтвортой хөгжлийн зорилготой уялдсан төсвийн төлөвлөлтөөр хөдөлмөр эрхлэлтийн шинэчлэлийг дэмжих төсөл" ийн хүрээнд гүйцэтгэсэн.

9789919993832


төсөв--орон нутгийн төсөв--Завхан
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha