Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Хөдөлмөрийн салбарын төсвийн зарлагын шинжилгээ

Хөдөлмөрийн салбарын төсвийн зарлагын шинжилгээ - Улаанбаатар 2021 - 65 хуудастай 29 см

"Монгол улсад тогтвортой хөгжлийн зорилготой уялдсан төсвийн төлөвлөлтөөр хөдөлмөр эрхлэлтийн шинэчлэлийг дэмжих төсөл" ийн хүрээнд гүйцэтгээн.

9789919993818


хөдөлмөрийн эдийн засаг
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha