Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Үл хөдлөх хөрөнгийн эрх зүйн зарим асуудал : эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэлийн эмхэтгэл

Баярмаа, Нямдоогийн

Үл хөдлөх хөрөнгийн эрх зүйн зарим асуудал : эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэлийн эмхэтгэл - Улаанбаатар хот Мөнхийн үсэг ХХК 2023 - 276 хуудастай 25 см


иргэний эрх зүй --хөрөнгийн эрх зүй
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha