Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Сэтгэл судлалын ном зүй

Батсайхан, Бэхбаатарын Мянзай

Сэтгэл судлалын ном зүй Bibliography of psychology - Нэмж засварласан 2 дахь хэвлэл - Улаанбаатар Соёмбо принтинг 2016 - 280 хуудастай 20 см

Номыг эмхэтгэхдээ Үндэсний номын сан, Шинжлэх ухааны технологийн сангийн номын сангаас гадна МУИС, МУБИС, Орхон их сургууль зэрэг их, дээд сургуулиудын номын сангийн мэдээлэлд үндэслэсэн болно.

9789997378033

худалдан авсан


сэтгэл судлал--лавлагааны
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha