Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Прокурорын тэмдэглэл

Мөнхцэцэг, Oтгонбаярын

Прокурорын тэмдэглэл - Улаанбаатар хот Мөнхийн үсэг ХХК 2021 - 96 хуудастай 19 см

9789919242343

хупдалдан авсан


прокурор
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha