Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Людвиг Фон Мизэс : Мөнгө, инфляцийн тухай : Лекцийн эмхэтгэл /

Людвиг Фон Мизэс

Людвиг Фон Мизэс : Мөнгө, инфляцийн тухай : Лекцийн эмхэтгэл / Эмхэтгэсэн : Беннита Биен Грийвс ; Орчуулсан : Н.Жаргал ; Редактор : П.Цэнгүүн - БИ Си Ай ХХК 2022 - 118 хуудастай 21 см

Австрийн аугаа эдийн засагч Людвиг фон Мизесийн мөнгө ба инфляцийн талаар хийсэн тавигдсан илтгэлүүдийн эмхэтгэл.

9992902906

худалдан авсан


эдийн засаг --мөнгөний бодлого
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha