Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Өвгөдийн өвлүүлсэн ухаан /

Өвгөдийн өвлүүлсэн ухаан / Эмхэтгэсэн : Г.Гомбо ; Редактор : Г.Бадамцэрэн - Улаанбаатар хот Сэлэнгэпресс 2020 - 348 хуудастай 19 см

Өвгө дээдсээс уламжилж ирсэн монгол үндэсний соёл, ёс заншил, монгол ухаанаас түүвэрлэн номонд өгүүлсэн нь хойч үед амьдралын толь бичиг болно.

9789919232955

худалдан авсан


зан заншил --уламжлал --Монгол
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha