Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Эдийн засгийн коридор бол орчин цагийн цайны зам /

Хангай, Лувсандандарын

Эдийн засгийн коридор бол орчин цагийн цайны зам / Редактор : Д.Баярхүү - Улаанбаатар хот Мөнхийн үсэг ХХК 2019 - 168 хуудастай 21 см

Зохиогч Монгол-Оросын, Монгол-Хятадын харилцаа, хамтын ажиллаганы талаар бичсэн нийтлэлүүд, ярилцлагуудаа эмхэтгэн хэвлэжээ.

9789997866165

худалдан авсан


гадаад бодлого--гадаад харилцаа
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha