Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

All in-Монгол хаадын бизнес загвар /

Лувсандамдин, Володягийн

All in-Монгол хаадын бизнес загвар / Хянан тохиолдуулсан : В.Энхбат ; Э.Алтансүх - Улаанбаатар 2019 - 360 хуудастай 22 см

Хоёрдахь мянганы загварчлал -- Гуравдагч мянганы загварчлал

Энэ номоос Монгол хаадын ажил бизнест хэрэгжүүлж байсан технологийг ашиглан гуравдагч мянганыг хэрхэн загварчлан худалдаа, эдийн засгийн цоо шинэ дэвшилтэт системийг байгуулах боломжийг уншигчид олж харна.

9789919220396

худалдан авсан


жэдийн засаг--бизнес

хаадын систем ба загварчлал баялагийн дахин хуваарилалт компанийн нийгмийн хариуцлага хаадын технологи
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha