Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Mongolia : Provincial competitiveness report 2020 : based on the statistics of 2019

Mongolia : Provincial competitiveness report 2020 : based on the statistics of 2019 - Ulaanbaatar 2022 - 214 pages

9789919241049

худалдан авсан


эдийн засаг --Монгол --2019

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан 2020
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha