Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Ulaanbaatar city : District competitiveness report 2021

Ulaanbaatar city : District competitiveness report 2021 - Ulaanbaatar Tushig Design LLC 2021 - 193 pages

9789919972219

худалдан авсан


эдийн засаг --Монгол --2021

Улаанбаатар хотын дүүргүүдийн өрсөлдөх чадварын тайлан 2021
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha