Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Гарааны бизнесийн эрх зүй

Сэргэлэнтуяа, Ариунболдын зохиогч

Гарааны бизнесийн эрх зүй - Улаанбаатар хот Соёмбо принтинг 2022 - 247 хуудастай хүснэгтийн жагсаалт, бүдүүвчийн жагсалт, шигтгээ мэдээллийн жагсаалт, товчилсон үгийн жагсаалт, индекстэй 24 см

Ашигласан эх сурвалж 241-247р хуудас

Бизнес хамтрагчтайгаа байгуулах гэрээ хэлцэл -- Бизнесийн байгууллагын төрөл -- Гарааны бизнесээ амжилттай эрхлэн явуулахын тулд хуулийн зөвлөх сонгох нь -- Бизнесийн үйл ажиллагааны бүртгэл -- Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний үнэ тогтоолтын эрх зүйн зохицуулалт -- Гэрээний эрх зүй ба гэрээний удирдлага -- Хөдөлмөр, хүний нөөцийн харилцааны эрх зүйн зохицуулалтын асуудлууд -- Нийгмийн даатгалын эрх зүйн зохицуулалтын тухай -- Бизнесийн татварын орчныг тодорхойлох нь -- Гарааны бизнесийн оюуны өмчийн эрх зүйн хамгаалалт -- Төр ба бизнесийн харилцаа -- Хөрөнгө оруулалтын гэрээ нөхцөл -- Гарааны бизнест үнэт цаасны зах зээлээс хөрөнгө оруулалт татах эрх зүйн шийдлүүд

9789919001445

худалдан авсан


эдийн засаг --жижиг дунд үйлдвэрлэл
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha