Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Философи ба шинжлэх ухааны танин мэдэхүй : онол, арга зүйн асуудлууд : Эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлийн эмхэтгэл /

Философи ба шинжлэх ухааны танин мэдэхүй : онол, арга зүйн асуудлууд : Эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлийн эмхэтгэл / Эмхэтгэсэн : П.Мягмарсайхан - Улаанбаатар Соёмбо принтинг 2022 - 183 хуудастай 24 см

9789919277307

худалдан авсан


философи--хурлын материал

психоаналитик шашин шүтэх ёс суртахууны философи ахуй категори академик эрх чөлөө хүн судлал эрхэмж
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha