Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Америкийн "Бар"-ын холбооны дүрэм, дотоод журам, төлөөлөгчдийн танхимын үйл ажиллагааны журам

Америкийн "Бар"-ын холбооны дүрэм, дотоод журам, төлөөлөгчдийн танхимын үйл ажиллагааны журам Орчуулсан : Н.Чимгээ ; Редактор : З.Сүхбаатар - Улаанбаатар Адмон принт ХХК 2016 - 80 хуудастай 24 см

АНУ-ын "Бар"-ын холбоо нь хуульчдын мэргэжлийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага, үүсгэн байгуулагдсан анхны хурлаас хойш АНУ-ын хууль зүйн мэргэжлийн хөгжилд томоохон үүрэг гүйцэтгэсээр ирсэн бөгөөд 1878 онд батлан, 1971 онд шинэчлэн найруулсан.

9789919213640

худалдан авсан


хуульчийн эрх зүй --АНУ
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha