Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн үед хэрэглэгдэх баримт бичиг : өргөдөл, гомдол, нэхэмжлэл, гэрээ, бусад /

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн үед хэрэглэгдэх баримт бичиг : өргөдөл, гомдол, нэхэмжлэл, гэрээ, бусад / Боловсруулсан : Ц.Баасандорж ; Н.Бямбадорж - Мөнхийн үсэг ХХК 2020 - 110 хуудастай 24 см

2019 оны 12-р сарын 20-ны өдөр батлагдаж, мөрдөгдөж эхэлсэн УИХ-ын сонгуулийн тухай хуулийг хэрэхн мөрдөх, хууль хэрэглээний талаар, нэр дэвшигчдийн багийн гишүүд өөрийн эрхээ зөрчигдөхөөс сэргийлэх, өргөдөл гомдолоо хэрхэн гаргах, сонгуулийн үед хэрэглэгдэх гэрээ хэлцэл, гэмт хэрэгт холбогдуулан гаргах гомдол, мэдээллийн загварыг бүгдийг энэ номоос авах боломжтой.

9789919235062

худалдан авсан


сонгууль --Монгол
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha