Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Хэрэглээний макро эдийн засаг /

Хаймен, В.Ж.М. 1953-

Хэрэглээний макро эдийн засаг / Орчуулгын редактор : Л.Нямбат ; Орчуулсан : Ж.Сувдаа ; Г.Ганчимэг ; Л.Нямбат ; Н.Нямаа ; Т.Эрдэнэчулуун - хоёр дахь хэвлэл - Улаанбаатар Мөнхийн үсэг 2021

ном зүй хуудас 138-139д

Макро эдийн засгийн үндсэн загварууд -- IS-LM шинжилгээ -- Нийлмэл эрэлт ба нийлмэл нийлүүлэлтийн шинжилгээ -- Бизнесийн мөчлөгийн онол -- Өсөлтийн онол

Эл номыг Ян Тинбергэний Эдийн засгийн бодлогын онол номын агуулгад тулгуурлан бичсэн бөгөөд тэрээр эдийн засгийн бодлогын загварыг шийдвэрлэхийн тулд бодлогын зорилтын тоо нь хэрэгжүүлэх хэрэгслийн тоотой тэнцүү байх ёстой гэсэн суурь ойлголтыг гаргасан байдаг. Зохиогч энэхүү бүтээлээ эдийн засгийн ойлголт, зүй тогтлуудын бодит амьдралтай хэрхэн холбох, эдийн засгийн онолын мэдлэгийг практикт хэрэглэх гарын авлага хэлбэрээр туурвисан.

9789919245450

худалдан авсан


эдийн засаг--микро эдийн засаг
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha