Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Ардчилал судлал тайлбарт ном зүй /

Ардчилал судлал тайлбарт ном зүй / Explanatory bibliography of democracy studies Эмхэтгэсэн : О.Хатанболд - Улаанбаатар хот Дэвшил дизайн ХХК 2022 - 510 хуудастай 24 см

Монгол улс дахь ардчиллын түүх, ардчилсан засаглалын төлөв, ардчилал судлалын онолын болон эмпирик судалгаанд холбогдох 2000 орчим ном бүтээлийг хамруулсан анхны ном зүй.

9789919983604

худалдан авсан


улс төр
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha