Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Макро эдийн засаг мөнгөний урсгалын бүртгэл : арга зүй

Сугар, Д

Макро эдийн засаг мөнгөний урсгалын бүртгэл : арга зүй - Улаанбаатар хот Мөнхийн үсэг ХХК 2019 - 111 хуудастай 25 см

Энэхүү арга зүй нь уншигчаас эдийн засгийн онолын гүнзгий мэдлэгийг шаардахгүй бөгөөд зөвхөн макро, микро түвшний бүртгэлийн үйл ажиллагааны процесст хэрэглэх логик уялдаа бүхий арга механизмын тухай номонд өгүүлсэн.худалдан авсан


эдийн засаг--макро эдийн засаг
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha