Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Монгол судлалын цуврал бичгүүдэд нийтлэгдсэн бүтээлийн бүртгэл 1959-2021

Монгол судлалын цуврал бичгүүдэд нийтлэгдсэн бүтээлийн бүртгэл 1959-2021 Bibliography of papers published in the Mongolian studies series (1959-2021) Эмхэтгэн боловсруулсан : Э.Мөнхцэцэг ; Ерөнхий редактор : Г.Дашням ; Хариуцлагатай редактор : Да.Эрдэнэбат ; Э.Пүрэвжав - Улаанбаатар хот Мөнхийн үсэг 2022 - 592 хуудастай зохиогчийн нэрийн хэлхээс, 24 см

Өнөөгийн байдлаар Монгол улсад монгол усдлалын 30 гаруй цуврал, сэтгүүл нийтлэгдэж байгаагаас ШУА-ийн 3 хүрээлэн монгол судлалын ажлыг дагнан эрхэлж, 11 эрдэм шинжилгээний цуврал бичгийг хэвлэн нийтлүүлж байна. Эдгээр цувралуудад нийтлэгдсэн бүтээлийг бүхэлд нь товъёолсон нэгдсэн бүртгэл хийхийн зэрэгцээ, Mongolica сэтгүүлд нийтлэгдсэнбүтээлийн бүртгэлийг үйлдэн нэгтгэн хэвлүүлсэн болно.

9789919274528

худалдан авсан


ном зүйн лавлах--монгол судлал--Монгол --лавлах
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha